Financieel (echt)scheidingsadvies

In 2019 zijn er 63.565 huwelijken gesloten en 21.885 paren hebben door middel van een geregistreerd partnerschap elkaar trouw beloofd.

Volgens CBS zijn in 2019 er 1.015.999 huishoudens waarbij men al dan niet op basis van een samenlevingsovereenkomst samenwoont en hier is ten opzichte van 2015 sprake van een toename van 18.351 gezinnen (circa 1,9 %).

Helaas zijn er in 2019 ook 30.041 echtscheidingen en 2735 scheidingen na geregistreerd partnerschap uitgesproken. Hierbij betreft het een aanzienlijk aantal echtscheidingen  waarbij ook kinderen zijn betrokken. Indien we daarbij tellen het aantal geregistreerd partnerschappen die worden ontbonden en de gezinnen die samenwonen uit elkaar gaan (circa 60.000) dan kunnen we stellen dat het uit elkaar gaan met veel emoties en verdriet gepaard gaat.

Het wordt nog vervelender als het niet duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn van de scheiding doordat er niets bij de aanvang van het samenleven is vastgelegd. Veel zaken kunnen alsnog in een echtscheidingsconvenant of overeenkomst worden vastgelegd indien duidelijk is hoe de vermogens bij aanvang waren samengesteld. Daarnaast zal er, als er minderjarige kinderen zijn, een ouderschapsplan moeten worden opgesteld.

Helaas is de praktijk dat veel scheidingen niet correct worden afgewikkeld. Dit kan slechts een klein onderdeel zijn zoals een gezamenlijke rekening met een gering saldo dat niet verrekend is maar het kan ook gaan om grotere zaken zoals de waarde van het huis, de verrekening van de pensioenrechten of een nog niet uitgekeerd erfdeel waar een van beide ex-partners nog recht op heeft.

Ogenschijnlijk goede financiële afspraken tussen ex-partners kunnen fiscaal voor zeer vervelende verrassingen zorgen.

Dergelijke onjuistheden leiden soms tot verstoring van een goede verstandhouding tussen de ex-partners maar vaak ook leiden tot het inschakelen van (alsnog) een advocaat.

Als financieel planner kan ik u helpen om de verdeling van de schulden en bezittingen in beeld te brengen en tevens het benodigde besteedbaar inkomen voor en na de scheiding inzichtelijk te maken. Daarbij zal ik kijken naar zowel de juridische consequenties als ook de fiscale gevolgen. Ook kan het ouderschapsplan door mij beoordeeld worden voor wat de financiële afspraken betreft. Hierbij is een goede samenspraak met de advocaat en wellicht een mediator een voorwaarde.

Ook indien er niet direct sprake is van een voorgenomen scheiding kan het zinvol zijn uw huwelijksvoorwaarden, uw partnerschapsvoorwaarden of uw samenlevingscontract te laten beoordelen. We zomen dan in op de situatie die zou ontstaan indien u mocht besluiten om uit elkaar te gaan maar ook de gevolgen bij overlijden of andere situaties van inkomensverlies.

U kunt u toekomst niet vooruitzien maar wel zicht krijgen op de gevolgen indien onverhoopt een dergelijke situatie zich voordoet.

Ik ben graag bereid u over de mogelijkheden te informeren.