Financiële Planning

We leven in een tijd dat iedereen steeds ouder wordt maar dat de overheid er meer en meer vanuit gaat dat u zelf (deels) verantwoordelijk bent voor het opbouwen van uw inkomen op het moment dat u geen inkomen meer geniet uit arbeid.

Daarnaast heeft eenieder wensen zoals bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, de kinderen laten studeren, een (tweede) huis kopen of wellicht toch die wereldreis maken. Zijn deze wensen financieel haalbaar en wat moet u daarvoor doen?

Ook is het door de laatste ontwikkelingen, op het gebied van wetgeving en fiscaliteit, voor velen niet meer mogelijk zonder de nodige studie de juiste financiële beslissingen te nemen met het oog op de toekomst.

Om te kunnen bekijken of uw wensen realistisch zijn schakelt u een financieel planner in die na een grondige inventarisatie een financieel plan maakt.

Waarom financiële planning?

Met Financiële Planning krijgt u grip op uw financiën. Het is een doorlopend proces dat u kan helpen verstandige beslissingen te nemen over geld en rust geeft. Het gaat hierbij niet alleen om het kopen van financiële producten zoals een hypotheek, een lijfrente of een beleggingsvorm maar vooral om het in beeld brengen van uw volledige financiële situatie. Bijvoorbeeld bij een bepaald live-event zoals samenwonen, huwelijk, gezinsuitbreiding, studie van de kinderen, voor uzelf beginnen of (echt)scheiding.

Uw leven bestaat uit een aaneenschakeling van belangrijke gebeurtenissen die invloed hebben op uw vermogen en inkomsten. Op het moment dat zo’n gebeurtenis plaatsvindt, is het al van belang om de consequenties voor de toekomst hiervan te bepalen. Een lening voor de nieuwe auto kan u namelijk beperken in de hoogte van uw hypotheek bij de aankoop van een woning. En wat te denken van de gevolgen die ontstaan als u uw kind zijn studie financiert met een studievoorziening? En stel dat u dat niet wil. Wat kost een studie per jaar en wat moet u vandaag doen om op dat moment voldoende geld beschikbaar te hebben.  Een keuze hierin kunnen uw toekomstplannen maar ook die van uw kind(eren) wellicht een andere wending geven.

Door uw doelen en wensen in het leven op korte, middellange en lange termijn uit te werken in een financieel plan. Hierbij kan gekeken worden naar hoe bepaalde zaken anders, voordeliger, beter en/of efficiënter kunnen worden geregeld. Hierdoor kunt u nu en in de toekomst weloverwogen beslissingen nemen. Vervolgens gaan we de wensen op volgorde zetten van belang die u hecht aan realiseren van die wensen. Aansluitend stellen we vast wanneer u het geld voor het realiseren van die doelstelling nodig hebt. Hierbij wordt ook in beeld gebracht wat de gevolgen zijn van eventuele onverwachte onplezierige gebeurtenissen die u kunt meemaken zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Samengevat gaat Financiele planning erom financieel georganiseerd te zijn en uw financiën onder controle te hebben in plaats van dat uw financiën u onder controle hebben.

Als financieel professional kan ik u helpen uw doelen te identificeren en te begrijpen. Ik kan u behoeden voor financiële risico’s en strategieën uitwerken die u misschien niet hebt overwogen om uw doelstelling te bereiken.

Door uw financiën te plannen om uw doelen te realiseren, zult u:

  • Veel meer vertrouwen hebben in uw toekomstige financiële positie
  • Minder last van financiële keuzestress hebben
  • Controle verkrijgen over uw gemoedsrust door te weten dat u op de goede weg bent met de invulling van een toekomst die u voor uzelf en uw familie wenst
  • Wellicht meer kunnen genieten van het leven